ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Διευθύντρια: Φούζα Ευαγγελία, Δασκάλα, Γ΄ Τάξης

Εκπαιδευτικό Προσωπικό Σχολικού Έτους 2013-2014:

Αντωνοπούλου Αγγελική, Δασκάλα Δ΄ Τάξης

Πανικίδου Μαρία , Δασκάλα, Υπεύθυνη Ολοήμερου

Καπετάνου Αφροδίτη, Δασκάλα, Α΄& Β΄ Τάξης

Φούζας Γεώργιος, Δάσκαλος, Ε΄ & ΣΤ΄ Τάξης

Ρακόπουλος Χρήστος, Γυμναστής