Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 2007

Η γιορτή μας

Οι μαθητές των μεγάλων τάξεων ... μπροστά από τις απίθανες ομαδικές εργασίες τους

για την προετοιμασία του εορτασμού του Πολυτεχνείου.

Μαθήτριες των μικρών τάξεων...με ένα λουλούδι στο χέρι!!!

Το χρονικό από την Ε΄και την Στ΄τάξη ...

Ποιήματα από τους μαθητές της Γ΄και της Δ΄τάξης.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ